Sponsorlu Bağlantılar

Atasözlerimizi anlamlarıyla daha anlaşılır bir halde açıkladık. Üstelik resimli anlatımlarla ve karikatür çizimlerle daha anlaşılır hale getirdik. Türk atasözlerimizi sizler daha iyi anlayın ve kavrayın diye geliştirilen bu sistemle bütün atasözlerimize daha çok aşina olacaksınız. 

Bütün Atasözleri ve Anlamları Resimli Anlatım Tüm Atasözlerinin Açıklamaları Resimlerle

Kelin ilâcı olsa, kendi başına sürer.

Anlamı: Faydası olmayacağını bildiğimiz kimselerden yardım beklememeliyiz.

Atasözleri ve Anlamları Resimli Tüm Atasözlerinin Açıklamaları Resimlerle

Kedi uzanamadığı ciğere “mundar” der.
Anlamı : Bazı insanlar çok istedikleri bir şeye sahip olamadıkları zaman onu kötüleyerek, kendilerine lâyık olmadığını söyleyerek beceriksizliklerini gizlerler.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
Anlamı : Kişi, büyük çıkarlar sağlayacağı yerden küçük şeyleri esirgemez.

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
Aanlamı:
 Sözünü eirgemeyen,doğruları konuşan cesur kişi;başkasının yalanını hatalarını onların yüzlerine vurursa,o kişilerce sevilmez ve sürekli rahatsız edilerek,bulunduğu yerden uzaklaştırılmak istenir.

Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
Anlamı:
 İnsan dostlarından, tanıdıklarından ayrı düşse bile bir gün mutlaka onlarla yine karşılaşabilir.

BAKARSAN BAĞ, BAKMAZSAN DAĞ OLUR.
Anlamı:
Bakılan, ilgilenilen şeyler verimli olur, yararlanılacak duruma gelir.
Bakımsız bırakılan varlıklar işe yaramazlar, onlardan verim alınamaz.

Resimli Atasözleri ve anlamları

[Resim: atasozleri-22.jpg]

Atasözü : Dil kılıçtan keskindir.
Açıklaması : Bazen kötü bir söz insana silâhla açılmış bir yaradan daha büyük bir yara açar.

[Resim: atasozleri-21.jpg]

Atasözü : Denize düşen yılana sarılır.
Açıklaması : Tehlike içindeki çaresiz insan, kendini kurtarmak için başka tehlikelere atılmaktan kaçınmaz.

[Resim: atasozleri-1.jpg]

Atasözü : Acele eden ecele gider.
Açıklaması : Acelecilik kişiyi ölüme götürür.

[Resim: atasozleri-2.jpg]

Atasözü : Adı çıkmış dokuza, inmez sekize.
Açıklaması : İnsan, çevresinde kötü davranışlarıyla tanınmışsa, yaptığı iyi ve doğru davranışlar onun itibarını daha iyi duruma getirmez.

[Resim: atasozleri-3.jpg]

Atasözü : Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
Açıklaması : Çocuklar, ana babalarından ne görürlerse ona özenirler.

[Resim: atasozleri-4.jpg]

Atasözü : Ağaç meyvesi olunca başını aşağıya salar.
Açıklaması : Bilgi ve beceri sahibi, erdemli kişi kimseye yüksekten bakmaz.

[Resim: atasozleri-14.jpg]

 

Atasözü : Beş parmak bir değildir. (olmaz)
Açıklaması : Bir toplumda kötü insan da çıkabilir, iyi insan da. Çünkü herkesin karakteri farklıdır.
[Resim: atasozleri-45.jpg]

Atasözü : Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
Açıklaması : Bazı insanlar çok alıngan olurlar ve kızdıkları konuda çevrelerine bir şey söylemeyerek kendilerini üzerler.

[Resim: atasozleri-44.jpg]

Atasözü : Takke düştü, kel göründü.
Açıklaması : Bir kusuru olan kişi bunu ne kadar saklamaya çalışsa da, gerçek bir gün mutlaka ortaya çıkar.

[Resim: atasozleri-43.jpg]

Atasözü : Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
Açıklaması : Bir işten büyük zarara uğramış kişi, buna benzer işleri yaparken aşırı özen gösterir.

[Resim: atasozleri-42.jpg]

Atasözü : Su içene yılan bile dokunmaz.
Açıklaması : Hiç sevmediğiniz biri de olsa o kişiyi su içerken rahatsız etmemeliyiz.

[Resim: atasozleri-41.jpg]

Atasözü : Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.
Açıklaması : Yoksul ve muhtaç kimselere yardım ettiğimiz zaman, herkese duyurup kendimizi övmemeliyiz.

[Resim: atasozleri-40.jpg]

Atasözü : Parayı veren düdüğü çalar.
Açıklaması : Parasını ödeyen istediği şeyi alır.

[Resim: atasozleri-39.jpg]

Atasözü : Öğrenmenin yaşı olmaz.
Açıklaması : İnsan istedikten sonra her yaşta eğitilebilir.

[Resim: atasozleri-38.jpg]

Atasözü : Kurttan çoban olmaz.
Açıklaması : Aç gözlü, çıkarcı kimseler değerli şeyleri korumakla görevlendirilmez

[Resim: atasozleri-37.jpg]

Atasözü : Kimsenin ahı kimsede kalmaz.
Açıklaması : Kimsenin yaptığı haksızlık yanına kalmaz. Herkes yaptığı haksızlığın cezasını bir gün çeker.

[Resim: atasozleri-36.jpg]

Atasözü : Kelin ilâcı olsa, kendi başına sürer.
Açıklaması : Faydası olmayacağını bildiğimiz kimselerden yardım beklememeliyiz.

[Resim: atasozleri-35.jpg]

Atasözü : Kedi uzanamadığı ciğere “mundar” der.
Açıklaması : Bazı insanlar çok istedikleri bir şeye sahip olamadıkları zaman onu kötüleyerek, kendilerine lâyık olmadığını söyleyerek beceriksizliklerini gizlerler.

[Resim: atasozleri-34.jpg]

Atasözü : Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
Açıklaması : Kişi, büyük çıkarlar sağlayacağı yerden küçük şeyleri esirgemez.

[Resim: atasozleri-33.jpg]

Atasözü : İyi insan lafının üstüne gelir.
Açıklaması : Sevilip sayılan bir kişi hakkında konuşulurken, o insanın çıkıp gelmesi üzerine söylenir.

[Resim: atasozleri-32.jpg]

Atasözü : İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü.
Açıklaması : Başkalarından bir şey istemek,insanı ne kadar çok utandırsa da, isteği geri çevirmek daha çok utandırır.

[Resim: atasozleri-31.jpg]

Atasözü : Isıracak it dişini göstermez.
Açıklaması : Gerçekten tehlikeli olan kimseler, ne zaman saldıracaklarını belli etmezler.

[Resim: atasozleri-30.jpg]

Atasözü : İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
Açıklaması : Dikkat ve beceri isteyen iki önemli işi aynı anda yürütemezsin, birini seçmek zorundasın.

[Resim: atasozleri-29.jpg]

Atasözü: İğneyi önce kendine batır, sonra çuvaldızı başkasına.
Açıklaması : Başkalarını incitecek bir davranışta bulunmadan önce o davranışın vereceği etkiyi kendi üzerimizde hissetmeliyiz.

[Resim: atasozleri-1.jpg]

Atasözü : Acele eden ecele gider.
Açıklaması : Acelecilik kişiyi ölüme götürür.

[Resim: atasozleri-2.jpg]

Atasözü : Adı çıkmış dokuza, inmez sekize.
Açıklaması : İnsan, çevresinde kötü davranışlarıyla tanınmışsa, yaptığı iyi ve doğru davranışlar onun itibarını daha iyi duruma getirmez.

[Resim: atasozleri-3.jpg]

Atasözü : Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
Açıklaması : Çocuklar, ana babalarından ne görürlerse ona özenirler.

[Resim: atasozleri-4.jpg]

Atasözü : Ağaç meyvesi olunca başını aşağıya salar.
Açıklaması : Bilgi ve beceri sahibi, erdemli kişi kimseye yüksekten bakmaz.

[Resim: atasozleri-5.jpg]

Atasözü : Ağaç yaşken eğilir.
Açıklaması : İnsan, çocuk yaşta daha kolay eğitilir. Büyüdüğü zaman da ona söz dinletmek zor olur.

[Resim: atasozleri-6.jpg]

Atasözü : Akacak kan damarda durmaz.
Açıklaması : Kişinin alınyazısında bir zarara uğramak varsa, hiçbir güç bunun önüne geçemez.

[Resim: atasozleri-7.jpg]

Atasözü : Altın yumurtlayan tavuk kesilmez.
Açıklaması : Kişi,küçük bir çıkar uğruna kendisine büyük yarar sağlayan bir kaynağı ortadan kaldıracak davranışlardan kaçınmalıdır.

[Resim: atasozleri-8.jpg]

Atasözü : “Aman” diyene kılıç kalkmaz.
Açıklaması : Mert insan kendisine sığınıp af dileyen kimselere karşı acımasız davranmaz

[Resim: atasozleri-9.jpg]

Atasözü : Armut piş, ağzıma düş.
Açıklaması : Tembel kişiler hazıra konmayı çok severler.

[Resim: atasozleri-10.jpg]

Atasözü : Aslan yattığı yerden belli olur.
Açıklaması : Temiz ve titiz kişilerin evi, iş yeri düzenli ve tertemiz olur.

[Resim: atasozleri-11.jpg]

Atasözü : Ava giden avlanır.
Açıklaması : Başkalarına kötülük yapmayı düşünen insanın bazen plânları yürümez. Zarar gören yine kendisi olur.

[Resim: atasozleri-12.jpg]

Atasözü : Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
Açıklaması : Dürüst ve mert yaradılışlı kimseler, kötü bir ortamda yaşamak zorunda kalsalar bile karakterlerini değiştirmezler.

[Resim: atasozleri-13.jpg]

Atasözü : Besle kargayı, oysun gözünü.
Açıklaması : Bazen kendisine yardım ettiğimiz, iyilik yaptığımız kimselerin kötülüğüne uğrarız.

[Resim: atasozleri-15.jpg]

Atasözü : Büyük balık küçük balığı yutar.
Açıklaması : Güçlüler güçsüzleri her zaman ezerler.

[Resim: atasozleri-16.jpg]

Atasözü : Çivi çiviyi söker.
Açıklaması : Oldukça güçlü ve etkili şeylerin üstesinden en az onlar kadar güçlü şeylerle gelinir.

[Resim: atasozleri-17.jpg]

Atasözü : Çocuktan al haberi.
Açıklaması : Büyükler bazı konuları abartarak veya gizleyerek işine geldiği gibi anlatır. Çocuklar ise olayı olduğu gibi anlatmakta sakınca görmez, gerçeği söylerler.

Sponsorlu Bağlantılar